Fm logistic

La logique des transports urbain

Phát triển bền vững

Từ khi FM Logistic được thành lập, trách nhiệm đã trở thành văn hóa và tồn tại cùng với sự phát triển của công ty.

Tập đoàn luôn nhắm đến mục tiêu làm hài lòng; bền vững và công bằng giữa: nhân viên, khách hàng, cổ đông, đối tác, nhà cung cấp và xã hội, theo cách tốt nhất. Được nuôi dưỡng bởi văn hoá này, sự phát triển bền vững đã trở thành ưu tiên hàng đầu của FM Logistic ngày nay. Để liên kết phù hợp với chiến lược 2022 của tập đoàn, FM Logistic đã đưa ra một kế hoạch phát triển bền vững dựa trên bốn trụ cột: social, societal, economic and environmental.

Ban lãnh đạo đang là những người dẫn đầu kế hoạch phát triển này, nhưng chính các quốc gia (nơi FM hoạt động) mới là nền tảng. Họ phụ trách các chỉ số hàng quý để thực hiện các cam kết. Ba trong số các chỉ số này được theo dõi ở cấp độ Tập đoàn và trình bày cho Ban lãnh đạo mỗi quý.

Sự tiếp cận

  • "Sự phát triển bền vững được chúng tôi duy trì tạo nên văn hoá lâu năm của công ty. Luôn hướng về phía trước và hướng đến lâu dài cho tương lai: đây là tầm nhìn mà những người sáng lập đã khắc sâu vào FM Logistic. Với đội ngũ nhân viên, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, cổ đông và cộng đồng, chúng tôi luôn cố gắng tạo mối quan hệ cân bằng, có lợi và bền vững theo cách tốt nhất. Bằng cách áp dụng cách tiếp cận đáp ứng yêu cầu cao nhất của các tiêu chuẩn quốc tế, FM Logistic củng cố cam kết phát triển bền vững. Một tiêu chuẩn danh dự, cũng phụ thuộc vào tất cả mọi người, để cải thiện sự đóng góp thống nhất của chúng tôi cho tương lai, thông qua các hành động nhỏ cũng như các dự án vĩ mô. Các đội của hệ thống quản lý và Phát triển Bền vững luôn sẵn sàng để giúp FM Logistic thực hiện những cam kết đã đưa ra."

    Olivier Faure, FM Logistic Sustainable development director

     

Phát triển bền vững

Phát triển bền vững là trách nhiệm chung trong văn hoá của FM Logistic

xem

Hệ thống quản lý

FM Logistic dựa trên cách tiếp cận phát triển bền vững về một hệ thống quản lý ba cấp được thực hiện trên toàn công ty, các quốc gia và các trung tâm phân phối

xem

Cam kết

FM Logistic luôn hướng đến mục đích làm hài lòng các đối tác, theo cách bền vững và công bằng.

 

xem