Fm logistic

La logique des transports urbain

Cam kết

FM Logistic luôn hướng đến mục tiêu thỏa mãn các bên liên quan, theo cách bền vững và công bằng.

 

FM Logistic luôn nhằm mục đích thỏa mãn các bên liên quan, theo cách bền vững và công bằng: nhân viên, khách hàng, cổ đông, đối tác, nhà cung cấp và xã hội; mọi người tham gia đã cam kết và đòi hỏi sự cải tiến liên tục. Những cam kết này đã đoàn kết chúng tôi lại và truyền cảm hứng cho tất cả nhân viên, đồng thời tôn trọng môi trường làm việc, các quy trình an toàn, và trên hết là sự hài lòng của khách hàng.

 

NHỮNG CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỚI KHÁCH HÀNG

Con đường đi đến thành công giữa Quý khách hàng và chuỗi cung ứng của tương lai

  • Chúng tôi có trách nhiệm với Quý khách hàng
  • Chúng tôi đứng vững bằng sự xuất sắc chúng tôi mang lại trong dịch vụ
  • Chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới

CAM KẾT VỀ MÔI TRƯỜNG

Quyết tâm mạnh mẽ để hành động để bảo vệ môi trường.

  • Tuân thủ quy định
  • Ngăn ngừa rủi ro ô nhiễm
  • Giảm tác động trong dịch vụ của chúng tôi đối với môi trường
  • Sử dụng công nghệ sạch
  • Truyền thông và cải tiến liên tục

CAM KẾT AN TOÀN

Văn hoá doanh nghiệp của chúng tôi được xây dựng trên khái niệm tinh thần tập thể và trách nhiệm. Con người là sức mạnh của công ty và chúng tôi cùng nhau chia sẻ thành công của FM Logistic. Để giữ sự vững bền để bảo vệ tương lai, cam kết về An toàn và Sức khoẻ tại nơi làm việc của chúng tôi đã dẫn dắt công ty trở thành "a zero accident company".