Fm logistic

La logique des transports urbain

Trụ cột của Môi trường

Niềm tự hào với môi trường.

 

Các hoạt động trong lĩnh vực logistics nói chung đang phát tán rất nhiều CO2 và tiêu hao các nguồn lực. Một trong những vấn đề chính là phải kiểm soát tốt các tác động khác nhau để góp phần chống lại sự thay đổi khí hậu và bảo tồn các nguồn tài nguyên. Đưa vấn đề về môi trường vào cốt lõi phát triển của công ty là một tầm nhìn chiến lược để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều chung tay thực hiện:

Giảm thiểu khí thải carbon

FM Logistic cho rằng tác động của các hoạt động logistics trên toàn cầu là rất quan trọng. Các khí nhà kính được kiểm soát bằng cách:

Giảm thiểu nguồn năng lượng tiêu hao

FM Logistic đang thực hiện các khoản đầu tư để tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng của các kho phân phối song vẫn duy trì chất lượng và tiêu chuẩn dịch vụ. Công ty được hỗ trợ bởi Batilogistic (phụ trách mảng xây dựng) và NG Concept, một công ty con chuyên về thiết kế bản vẽ và xây dựng. Trong quá trình cải tiến liên tục, hai công ty đã phát triển một chiến lược môi trường HQE được chứng nhận cho Pháp, và LEED trên diện quốc tế.

Phát triển giải pháp xanh cho Quý khách hàng

Vì một môi trường xanh cho nhân loại, FM Logistic cam kết tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu hơn, ít gây ô nhiễm môi trường hơn. Kết hợp các chuyến xe, tối ưu hóa tuyến đường, vận chuyển liên vùng, X-Docking, giao hàng đảm bảo vệ sinh...: tất cả những giải pháp này đang được nghiên cứu để thiết kế các dịch vụ mới với sự chỉ thị giảm thiệu khí CO2.

Một vài ví dụ:

TONY WANG, TỔNG GIÁM ĐỐC FM LOGISTIC KHU VỰC TRUNG QUỐC PHÁT BIỂU VỀ NHỮNG THÁCH THỨC GREEN LOGISTIC & GIẢI PHÁP TRONG SỰ KIỆN CHINA LOGISTIC LẦN 3

Ngày 13 tháng 6 năm 2016, tại sự kiện China Logistic lần thứ 3 được tổ chức tại Đại học Tongji, Thượng Hải. Trong sự kiện này, Tony WANG, Giám đốc Điều hành FM khu vực Trung Quốc đã phát biểu về những thách thức và giải pháp Green Logistic.

 

CO-PERFORMANCE: CAM KẾT CỦA FM LOGISTIC ĐƯỢC KHEN THƯỞNG BỞI "ROIS DE LA SUPPLY CHAIN GRAND PRIX"

Vào năm 2015, FM Logistic tiếp tục hợp tác với CRC Services: một sự bổ sung nhằm đảm bảo sự tiên phong của tập đoàn. Chúng tôi nhắm đến cam kết 100% đơn hàng được giao thành công và điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược vận tải bền vững của Tập đoàn bằng cách phân luồng phân phối upstream và downstream và phát triển một mạng lưới tối ưu vận tải

Mạng lưới này tối ưu hơn 90% sức chứa của xe, đảm bảo về mặt ngoại quan và tuân thủ các tiêu chuẩn vận tải. CRC cũng làm giảm lượng khí thải carbon thông qua việc phân bổ xe tối ưu. Vừa là đối tác và vừa là thành viên trong dự án đa công nghiệp, đa phân phối này, FM Logistic đã giành giải "ROIS de la Supply Chain Grand Prix" chỉ hai năm sau khi giành được dự án Pool SPHINX.

 

 

GREEN LOGISTICS: FM LOGISTIC’S EXPERTISE SOUGHT BY ORTAL

Các đài truyền thông vận tải và Logistic khu vực tại Alsace (ORTAL) đã mời FM Logistic tham gia vào hội nghị "Green Logistic" tại Strasbourg vào ngày 2 tháng 10 năm 2015. Bốn chủ đề Logistic được đề cập trong hội thảo:

  • Làm thế nào để tiếp cận vấn đề chuyển đổi năng lượng và sự thay đổi khí hậu trong logistics?
  • Làm thế nào để bắt đầu hệ Logistic sinh thái?
  • Green Logistics trong hội nghị Logistic quốc gia Có cần phải lựa chọn giữa tính cạnh tranh và tính "Green Logsitic"?

Trong cuộc hội thảo, giám đốc dịch vụ hỗ trợ vận hành của FM Logistic, Olivier Faure, giải thích sự phát triển bền vững có thể phù hợp với hiệu quả kinh tế bằng cách giới thiệu một số sáng kiến của Tập đoàn như CityLogin, hợp tác với Green Freight Europe, pooling và CRC Services.