Fm logistic

La logique des transports urbain

Trụ cột xã hội

Những con người của chúng tôi cam kết tạo nên các trụ cột.

Đảm bảo một môi trường làm việc an toàn cho nhân viên của chúng tôi:

Nhân sự tại Logistic FM đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của công ty. Họ làm việc để cải thiện chất lượng dịch vụ cũng như củng cố sự thành công của Quý khách hàng. Vì vậy, quan trọng hơn hết là một môi trường với điều kiện làm việc tốt nhất để đảm bảo sự an toàn của họ. Chương trình "The Safety First Attitude" được triển khai ở các quốc gia, tạo cơ hội để truyền đạt thông tin đến mọi người bằng các thực tiễn hóa tại các khu vực địa phương. Được hình thành trong ba giai đoạn, nhằm mục địch kêu gọi cùng tham gia của tất cả các vị trí trong công ty:

  • Giai đoạn "Technical": tổng hợp các mối nguy hiểm của công việc, cách phòng chống và chất lượng công việc vào nền tảng logistic, áp dụng với tất cả loại vận hành: kho bãi, vận tải và đóng gói.
  • Giai đoạn "Organizational": tiến hành khảo sát với tất cả các nước nhằm thiết lập các quy tắc an toàn chung, đáp ứng với nhu cầu của địa phương, được chính thức hóa trong Luật An toàn.
  • Giai đoạn hành "Behavioural": đưa toàn công ty lên một cấp độ mới bằng cách "người thực việc thực" và thay đổi thái độ về An toàn cho tất cả mọi người

Phát triển kỹ năng chuyên nghiệp cho nhân viên của chúng tôi:

Để đồng hành với nhân viên trong suốt sự nghiệp của họ trong công ty và phát triển năng lực để họ có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, tập đoàn đã cho ra đời FM University, nơi huấn luyện các nghiệp vụ hoạt động, Quản lý Con người và văn hoá doanh nghiệp.

Một vài ví dụ

FM POLAND: COLLABORATORS SENSITISED TO HEALTH

Vào năm 2015, trong chương trình "Taking care of our health, together" ở Ba Lan, 15.000 kg trái cây đã được trao cho toàn bộ nhân viên tại các kho để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của một chế độ ăn uống cân bằng. Công ty cũng tổ chức một chiến dịch sàng lọc ung thư cho nhân viên của mình vì việc kiểm tra ung thư không được hỗ trợ bởi hệ thống an sinh xã hội ở địa phương.

BRAZIL: A YEAR DEFINED BY HUMAN RELATIONS

Ở Brazil vào năm 2015, FM Logistic tập trung vào mối quan hệ tốt đẹp giữa mọi người với nhau như là một cách để chuẩn bị cho tương lai của chuỗi cung ứng. Có ba dự án chính trong năm: hiện đại hóa hệ thống trả lương, phát triển kỹ năng lãnh đạo thông qua các công cụ và thực tiễn của tập đoàn (cải tiến liên tục, làm việc theo nhóm ...) và cập nhật chính sách nhân sự của Brazil về tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự. FM Logistic Brazil hiện nay đã được định hướng đúng như Tập đoàn mong đợi và cạnh tranh trên thị trường về mặt lương bổng, phúc lợi.