Fm logistic

La logique des transports urbain

Chuẩn hóa vận hành

Chia sẻ hiệu suất.

Chúng tôi không ngừng phấn đấu để cải thiện hiệu quả và khả năng cạnh tranh của mình để phục vụ Quý khách hàng tốt hơn. Đây là những gì chúng tôi hiểu sự về Vận hành xuất sắc. FM Logistic cam kết đạt tiêu chuẩn cao về cải tiến liên tục. Chiến lược này khuyến khích nhân viên luôn xem xét và chú ý công việc hàng ngày họ thực hiện để thỏa mãn Quý khách hàng.

Đưa vận hành thực tại thành những câu hỏi "Làm thế nào để cải thiện" là một triết lý thực sự tại FM Logistic. Đây cũng là điều làm cho Quý khách hàng hài lòng hơn qua đó tin tưởng vào một đội ngũ luôn tập trung, tự chủ, trách nhiệm và hướng đến tư duy kết quả. Với tầm nhìn rõ ràng: xác định tiềm năng cạnh tranh trong chuỗi cung ứng để tăng hiệu quả dịch vụ.  

Cải tiến liên tục

Đổi mới

Đổi mới là một trong những nền tảng của sự cải tiến liên tục. Đó là lý do mà FM Logistic đặt "Sự đổi mới" vào cốt lõi của dịch vụ.

Cải tiến liên tục

Mục tiêu của chính sách cải tiến liên tục của chúng tôi là tạo ra giá trị cho cả khách hàng và chính FM Logistic.