Fm logistic

La logique des transports urbain

Công nghiệp

Logistic là một yếu tố cạnh tranh.

 

Mỗi nhà sản xuất là duy nhất: từng khâu trong chuỗi logistic của họ tạo thành một kế hoạch ban đầu có thể được kiểm tra và cải tiến. Đây là một thách thức phức tạp trong ngành, điển hình là những yêu cầu về: khoảng cách và số lượng nhà cung cấp, sản xuất tinh gọn (lean) và đúng thời gian, sản phẩm dễ vỡ và giá trị thị trường, hàng giả mạo ... FM Logistic có thể cung cấp các dịch vụ phù hợp với tất cả các yêu cầu của Quý khách hàng: vận tải quốc tế, phân phối kênh chéo (B2B và B2C), hoạt động hải quan, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và an toàn, đóng gói và các loại trì hoãn hàng hóa... vv

Lợi ích và dịch vụ

Logistic là một yếu tố cạnh tranh

Sản xuất đúng thời gian là một điều cần thiết về chiến lược trong lĩnh vực này. Giải pháp cụ thể của chúng tôi là siết chặt mối quan hệ giữa Quý khách và khách hàng, bằng cách tối ưu hoá mức độ dịch vụ của Quý khách. Nó cũng đáp ứng các yêu cầu chiến lược của Quý khách bằng cách thực hiện một cấu trúc tổ chức phù hợp với mô hình kinh doanh của Quý khách hàng. Chuyên môn của chúng tôi có thể xử lý được những vấn đề chậm trễ khác nhau, tối ưu hàng có sẵn trong kho và giảm thời gian đưa ra thị trường.

Tùy chỉnh các giải pháp làm cho Quý khách hàng cạnh tranh hơn

FM Logistic cung cấp các dịch vụ đảm bảo hiệu suất cao hơn. Cách tiếp cận chia làm ba giai đoạn:

  • Chúng tôi nhìn vào các quy trình Logistic của khách hàng,
  • Chúng tôi thiết kế giải pháp phù hợp với mô hình kinh doanh của Quý khách hàng,
  • Chúng tôi thực hiện các giải pháp và đảm bảo sự xuất sắc trong vận hành

Nissan Testimonial

  • "Do khoảng cách và cơ sở hạ tầng giao thông không đủ, việc cung cấp đúng hạn vẫn còn rất phức tạp ở Brazil. Tuy nhiên, tình hình đang được cải thiện và có tiềm năng đáng kể cho sự phát triển trong nước. Để tối ưu hóa các mô hình Logistic, chúng tôi đã hợp tác với FM Logistic vào năm 2013. Chúng tôi đang làm việc cùng nhau để giảm chi phí liên tục và dài hạn là mục tiêu chính của chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ một nền văn hóa doanh nghiệp liên tục cải tiến và vận hành xuất sắc mà FM Logistic đang có. " 

    Tai Kawasaki, Nissan After-sales Director, tại Brazil.