Fm logistic

La logique des transports urbain

Kho bãi và Vận hành

Tầm nhìn toàn cầu và cơ sở vật chất tiêu chuẩn Quốc tế mang lại cho Quý khách hàng lợi thế cạnh tranh.

Dịch vụ Kho bãi và vận hành của chúng tôi được thiết lập dựa trên một mạng lưới địa lý nơi khách hàng yêu cầu. Kho bãi của chugs tôi,từ thiết kế giải pháp đến quản lý, được chứng nhận để chấp nhận tất cả các loại mặt hàng, ngay cả những đòi hỏi khắt khe nhất. Đa khách hàng và đa hoạt động vẫn luôn đảm bảo sự linh hoạt và tối ưu hóa các quy trình và chi phí. Chuỗi vận hành được quản lý bởi các hệ thống CNTT mạnh mẽ, theo dõi thường xuyên và nghiêm ngặt: cải tiến liên tục luôn được đảm bảo.

Năm 2014:

Entreposage FM Logistic en chiffres

Tài sản của chúng tôi

Approche globale

Xây dựng cơ sở vật chất cho ngày mai

FM Logistic đảm bảo chất lượng và chức năng của cơ sở vật chất đa hoạt động và đa khách hàng. Tập đoàn được hỗ trợ trong lĩnh vực này bởi NG Concept, một công ty kỹ thuật xây dựng thuộc Tập đoàn FM. Hai công ty chúng tôi phát triển các nền móng tương lai cùng nhau, bao gồm vị trí, thiết kế và xây dựng, với các tiêu chuẩn chính xác nhất trong xây dựng sinh thái, an toàn và an ninh.

Cách tiếp cận toàn cầu để đạt được lợi thế cạnh tranh

Chúng tôi sử dụng các phương pháp và công nghệ được kiểm tra và thử nghiệm để quản lý các đơn vị như pallet và cung cấp các giải pháp chuẩn cho mỗi ngành hàng mục tiêu của chúng tôi. Với sự đào tạo liên tục và cam kết, đội ngũ vận hành của chúng tôi có khả năng tối ưu hóa giá trị gia tăng của các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này, với một mục tiêu chính: làm cho Quý khách hàng trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường.

Cam kết cải tiến liên tục lâu dài

Từ khi thành lập, FM Logistic đã tiếp thu được những kiến thức chuyên môn cần thiết trong ngành để đảm bảo việc chuẩn hóa vận hành hàng ngày, trong lĩnh vực gần gũi nhất có thể với khách hàng của Quý khách hàng. Tiêu chuẩn chất lượng, phương pháp giám sát và nâng cấp liên tục trong dịch vụ của chúng tôi là cam kết đối với Quý khách hàng luôn thành công không ngừng.