Fm logistic

La logique des transports urbain

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Mở rộng kênh phân phối, tăng cường đô thị hóa, chi phí phân phối gia tăng, bùng nổ những công nghệ mới, nhu cầu cho một chuỗi bền vững ngày càng tăng ... Trong một thế giới đang thay đổi, một chuỗi cung ứng nhanh chóng là điều bắt buộc.

Sự thành công của những thay đổi này là điều cần thiết cho sự phát triển của khách hàng. FM Logistic liên tục phát triển các giải pháp để tối ưu hóa hiệu quả toàn cầu của chuỗi Logistic. Tầm nhìn bao quát, sáng tạo và cam kết thành công thúc đẩy tập thể chúng tôi giải quyết những thách thức phát sinh hàng ngày và tạo nên chuỗi cung ứng của tương lai.

Các giải pháp nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng dựa trên 3 nền tảng :

Tổ hợp

Pooling là một giải pháp mang tính hợp tác, trong đó các tổ chức khác nhau cùng chia sẻ cơ sở hạ tầng và nguồn lực Logistic. Đó là một ý tưởng đổi mới được phát triển và cải tiến bởi FM Logistic kể từ đầu những năm 2000.

xem

hia sẻ

FM Logistic sử dụng những nguồn nhân lực chung to handle flows from the same platform để đáp ứng nhu cầu cho các kênh phân phối khác nhau.

xem

Citylogin

Madrid, Paris, Moscow, Prague, Rome ... Sự tắc nghẽn trong các siêu đô thị là một thực tế. FM Logistic đã thiết lập CityLogin để cung cấp một giải pháp xanh cho vấn đề vận chuyển và giao hàng.

xem