Fm logistic

La logique des transports urbain

Nhà cung cấp dịch vụ Logistics Quốc tế

FM Logistic được công nhận là chuyên gia cung cấp dịch vụ hậu cần cho các ngành hàng Tiêu dung nhanh, bán lẻ, Nước hoa/Mỹ phẩm,công nghiệp và Chăm sóc sức khỏe. Hiện FM Logistic đã có mặt tại 13 quốc gia với 23,300 nhân viên và 1.075 tỉ euro doanh thu tính đến cuối tháng 03 năm 2017, tăng 4.2% so với năm tài chính trước trên cơ sở mức tỉ giá cố định và đạt mức thu nhập ròng €12.6M, tăng 72.6%.

Lịch sử

FM Logistic: Câu chuyện 50 năm thành công

Vào những năm 60' tại Pháp, hai anh em nhà Faure, Claude và Edmund đã quyết định thành lập một Công ty nhỏ chuyên chở gỗ. Vào cùng thời điểm đó, Jean-Marie Machet lên nắm quyền lãnh đạo Công ty vận tải đường bộ của gia đình. Cuộc gặp gỡ kì diệu giữa Mireille Machet and Claude Faure đã ảnh hưởng đến sứ mệnh của hai gia đình: Hôn nhân của họ đã mang đến một mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp và cho ra đời Công ty vận tải 'Faure & Machet' vào năm 1967. Thời điểm đó, công ty có 12 nhân viên and 7 phương tiện chuyên chở.

 

 

 

xem

Giá trị

FM Logistic: Một tập đoàn được lãnh đạo dựa trên sự tôn trọng trong các quan hệ giữa con người với con người.

 

xem

Các số liệu nổi bật

Doanh thu của FM Logistic vượt ngưỡng tỉ EURO ở mức 1,075 tỉ Euro.

 

  • nhân viên
  • tỷ euro doanh thu
  • Triệu m2 kho
xem