Fm logistic

La logique des transports urbain

Giá trị Cốt lõi

FM Logistic: Công ty được lãnh đạo bởi sự tôn trọng các mối quan hệ giữa con người với con người

Đề cao giá trị nhân lực và doanh nhân để không ngừng phát triển

Các thế hệ kế cận của FM Logistic thừa hưởng một văn hoá của những giá trị và tiêu chuẩn cao từ những người tiền nhiệm về kỹ năng mềm vận hành trong tổ chức. Với những con người đầy nhiệt huyết, những giá trị này trở nên sống động và đóng góp vào hiệu quả kinh doanh của công ty bằng cách tạo ra môi trường làm việc tích cực và nâng cao sự tự hào của cả tập thể.

Việc nuôi dưỡng những giá trị này cũng đồng nghĩa là luôn đòi hỏi những tiêu chuẩn cao.

Chia sẻ những giá trị chung

Khuyến khích những đóng góp để cùng nhau phát triển.

Vào năm 2015, tất cả nhân viên được yêu cầu trả lời 3 câu hỏi nhằm thích nghi với các giá trị được xác định trong năm 2007 với chiều kích đa văn hóa mới của Tập đoàn: "Giá trị cá nhân của bạn là gì?" "Bạn thấy những giá trị gì trong công ty ?" Và "Bạn thấy những giá trị nào cần thiết để FM Logistic thành công phát triển hơn nữa trong tương lai". Và câu trả lời "Vận hành (Operations)" chiếm đến 74% câu trả lời. Nó làm nổi bật lên sự cam kết của các nhân viên FM Logistic ở tất cả các quốc gia. Với 11.000 câu trả lời, nhóm dự án đã tổ chức 35 cuộc thảo luận gồm những nhân viên sàn và cả ban quản trị. Mục tiêu là hoàn thiện các giá trị nhằm hỗ trợ chiến lược của FM Logistic và tăng trưởng liên tục.

Văn hóa của chúng tôi dựa trên 3 giá trị để làm việc và thành công cùng nhau.

 

 

Tefle 4 feuille confiance FM LOGISTIC

TIN TƯỞNG

Mọi thành viên trong đội ngũ nhân viên đều rất quan trọng và đáng được tôn trọng, coi trọng và tử tế. Với sự tin tưởng, mọi người có thể tự mình làm tốt nhất, tìm năng lượng mới và làm việc hợp tác và tự chủ. Niềm tin là nền tảng của mối quan hệ bền vững trong một công ty với khách hàng và đối tác. Nó được đưa ra theo nguyên tắc và phát triển theo thời gian.

Etoile 4 feuille performance FM LOGISTIC

HIỆU QUẢ

Tham vọng lâu dài của công ty dựa trên sự hài lòng bền vững của khách hàng và đạt được các kết quả tiêu chuẩn cao. Hiệu quả này này đạt được thông qua việc theo đuổi chất lượng, an ninh và cải tiến liên tục hàng ngày. Nhân viên của chúng tôi là chìa khóa cho mọi hoạt động thông qua những kỹ năng xuất sắc, cam kết tập thể và ý thức trách nhiệm của họ.

Papillon 4 feuille ouverture FM LOGISTIC

SỰ CỞI MỞ

Tạo nên tương quan cùng có lợi trong trên tinh thần dối tác and cho phép những sáng kiến và thể hiện sự sáng tạo.

QŨY FM

Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Tập đoàn FM đã quyết định tăng cường thể hiện trách nhiệm xã hội bằng cách thành lập Quỹ FM.

Quỹ FM đã ủng hộ, đồng hành cùng và cùng xây dựng các dự án đổi mới xã hội, thúc đẩy và dẫn dắt bởi chính các nhân viên của Tập đoàn, trong các lĩnh vực chèn và thời thơ ấu. Quỹ FM đã ủng hộ các dự án tại các quốc gia hiện hành và trong tương lai.

Quỹ FM cũng khuyến khích những đóng góp của nhân viên để tăng tính chất cộng đồng trong những dự án hoạt động.