Storage

Synergy | Advanced building | Customised

Our logistics storage solutions

Business profit, cost optimisation, agility, risks reduction…There are so many advantages to externalising your storage. By outsourcing this part of the business to external logistic providers, you can ensure that you have specific skills without having to bear structural costs.

FM Logistic chooses to offer the best logistics storage solutions, while making the Supply Chain more responsible and agile. Our warehouses are flexible and shared, they allow us to group together under one roof customers with the same retail depots with all the associated synergies (pooling, shared pack centre). With our committed subsidiary NG Concept, we act to provide sustainable logistics storage solutions that enable cost optimisation and better stock management by pooling resources between customers and operations on the same site.

Let’s design and run responsible Supply Chain together

At FM Logistic, we control and improve the environmental impact through eco-friendly warehouses, which meet the best standards in terms of eco-construction, safety and quality. We believe in flexibility, to better meet the specific needs of our customers (standards, risky products…) in a responsible way.

Our solutions to support you

 • Let’s build eco-designed warehouses

  Contact us
 • Cost reduction via pooling between customers

  Contact us
 • One roof and multi-activities responsible warehouses

  Contact us

Client Business Cases

 • Read the case study
 • Những bước đi trong tương lai, chương trình sau đại học quốc tế của chúng tôi

  Nếu bạn là một chuyên gia trẻ đang tìm kiếm bàn đạp cho sự nghiệp quốc tế của mình, bạn đã đến đúng nơi! Chương trình Future Moves mang đến cho bạn cơ hội duy nhất để làm việc trong 24 tháng với các nhiệm vụ có lợi nhuận cao trong môi trường quốc tế.

  Read the case study
 • Chương trình Thực tập Quốc tế

  Bạn dưới 28 tuổi và là công dân của một quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu hoặc một quốc gia khác trong Khu vực Kinh tế Châu Âu? Chương trình thực tập quốc tế (VIE, “Volontaries international en entreprise”) là tài liệu tham khảo chính để bắt đầu sự nghiệp quốc tế.

  Read the case study
 • Read the case study
 • Emmaus Défi được nhóm FM hỗ trợ cho chiến dịch mùa xuân nhằm chống lại sự loại trừ

  Các nhân viên của nhóm FM đã đáp ứng yêu cầu từ Quỹ FM và đối tác Emmaus Défi, bằng cách tham gia vào bộ sưu tập đồ vật lớn trong công ty.21 pallet chứa các đồ vật nhỏ trong tình trạng tốt (hàng dệt may, sách, đồ chơi, bộ đồ ăn, đồ vật trang … Continued

  Read the case study
 • Những bước đi trong tương lai, chương trình sau đại học quốc tế của chúng tôi

  Nếu bạn là một chuyên gia trẻ đang tìm kiếm bàn đạp cho sự nghiệp quốc tế của mình, bạn đã đến đúng nơi! Chương trình Future Moves mang đến cho bạn cơ hội duy nhất để làm việc trong 24 tháng với các nhiệm vụ có lợi nhuận cao trong môi trường quốc tế.

  Read the case study
 • Chương trình Thực tập Quốc tế

  Bạn dưới 28 tuổi và là công dân của một quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu hoặc một quốc gia khác trong Khu vực Kinh tế Châu Âu? Chương trình thực tập quốc tế (VIE, "Volontaries international en entreprise") là tài liệu tham khảo chính để bắt đầu sự nghiệp quốc tế.

  Read the case study
 • Emmaus Défi được nhóm FM hỗ trợ cho chiến dịch mùa xuân nhằm chống lại sự loại trừ

  Các nhân viên của nhóm FM đã đáp ứng yêu cầu từ Quỹ FM và đối tác Emmaus Défi, bằng cách tham gia vào bộ sưu tập đồ vật lớn trong công ty.21 pallet chứa các đồ vật nhỏ trong tình trạng tốt (hàng dệt may, sách, đồ chơi, bộ đồ ăn, đồ vật trang … Continued

  Read the case study

Interested in our logistics storage solutions?

How can our logistics storage solutions help your business be more competitive? Contact us to see how we can help you meet your storage challenges!

Supply Chain Solutions