• Ấn phẩm

  Trụ sở vùng tiếptheo của các trungtâm phân phối tạikhu vực Châu Á –Thái Bình Dương(APAC)

  Khám phá sách điện tử mới của chúng tôi, Việt Nam: Trung tâm khu vực tiếp theo dành cho các trung tâm phân phối APAC?

  Để tìm hiểu thêm

  Trụ sở vùng tiếptheo của các trungtâm phân phối tạikhu vực Châu Á –Thái Bình Dương(APAC)

 • ...

 • ...

 • ...

 • Trụ sở vùng tiếptheo của các trungtâm phân phối tạikhu vực Châu Á –Thái Bình Dương(APAC)

Bất kể bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào, chúng tôi đều có các giải pháp hậu cần mà bạn cần để tối ưu hóa chuỗi cung ứng của mình.

Chúng tôi làm việc với bạn để phát triển và triển khai hiệu quả các giải pháp hậu cần thông minh.

Tại FM Logistic, chúng tôi được thúc đẩy bởi tinh thần kinh doanh tập thể và niềm đam mê chung của chúng tôi trong việc làm cho chuỗi cung ứng bền vững hơn.

Tham gia FM Logistic có nghĩa là tham gia vào một công ty mà chúng tôi tin rằng mọi người đều có thể là động lực để làm cho chuỗi cung ứng bền vững hơn và xây dựng những ngày mai tốt đẹp hơn.

Xem lời mời làm việc của chúng tôi
Lời mời làm việc

Giới thiệu về FM Logistic

Tại FM Logistic, chúng tôi có 27.500 người tin rằng chuỗi cung ứng
có sức mạnh tạo ra những tác động tích cực cho con người và hành tinh.

Tìm hiểu thêm về FM Logistic

FM Logistic trên thế giới

Hoàn toàn độc lập, chúng tôi kích hoạt niềm tin của mình quốc gia trên khắp Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ Latinh.

Liên hệ với chúng tôi
France Spain