NHÀ XUẤT BẢN:

CÔNG TY CỔ PHẦN FM LOGISTIC

RCS de Metz : 452 228 596

Rue de l’Europe, 57370 Phalsbourg

Điện thoại: 03 87 23 12 12
Theo đó, CÔNG TY CỔ PHẦN FM LOGISTIC sẽ được gọi là “Nhà xuất bản trang web” hoặc “FM Logistic”.

Hosting and outsourcing:

Trang web được quản lý bởi Google Cloud Platform – một công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc Google, có địa chỉ tại 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ.
Việc chuyển giao thực hiện quản lý và điều hành dữ liệu (Hosting outsourcing) được thực hiện bởi công ty CASTELIS SAS, đã đăng ký tại Créteil Trade and Companies, với số hiệu đăng ký 429 463 987, có trụ sở chính đặt tại số 9 rue Maurice Grandcoing 94 200 IVRY-SUR-SEINE.

Việc truy cập và sử dụng trang web “www.fmlogistic.com” phải tuân theo các thông cáo pháp lý hiện hành, và các quy định pháp lý có hiệu lực. Các quy định áp dụng cho bất kỳ Người dùng nào truy cập vào trang web này. Việc kết nối vào trang web đồng nghĩa với việc chấp nhận hoàn toàn về các quy định pháp lý.

BẢO VỆ DỮ LIỆU:

Để thực hiện các quyền hạn đối với dữ liệu cá nhân của mình hoặc để tìm hiểu thêm về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào, vui lòng xem chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

HÌNH ẢNH/ VIDEO:

Các hình ảnh và video được đăng tải trên trang web của FM Logistic không được sao chép, phân phối lại hoặc bán lại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của nhà xuất bản. Do đó, việc sử dụng bất kỳ hình ảnh nào mà không có sự cho phép của tác giả có thể bị kiện.
Trừ khi có quy định khác, bản quyền của các tài liệu và mục được đăng tải trên trang web này là tài sản độc quyền của Nhà xuất bản trang web. Việc sao chép toàn bộ hoặc một phần nội dung của trang web bị cấm theo Điều L.713-2 của Bộ luật Sở hữu Trí tuệ Pháp. Luật quản lý trang web này là luật của Pháp và tòa án có thẩm quyền là tòa án của Pháp.

ĐƯỜNG DẪN SIÊU LIÊN KẾT – HYPERLINKS:

Bất kỳ nỗ lực nào để chuyển giao thông tin đến trang web của bên thứ ba hoặc thay đổi thông tin trên trang web này đều bị cấm và có thể dẫn đến việc Nhà xuất bản trang web phải dùng đến các thủ tục tố tụng dân sự hoặc hình sự.
Nhà xuất bản trang web không chịu trách nhiệm về việc các đường dẫn liên kết hyperlinks hoặc bất kỳ yếu tố khác của máy tính được sử dụng từ trang web, trực tiếp hoặc gián tiếp.
Nhà xuất bản trang web không đảm bảo và không có cam kết liên quan đến các trang web của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung của họ.
Nếu bạn muốn tạo đường dẫn liên kết đến trang web của FM Logistic, trước tiên bạn phải liên hệ với Nhà xuất bản trang web để nhận được sự ủy quyền cần thiết, sử dụng biểu mẫu liên hệ.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Nhà xuất bản trang web sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp trên trang web của họ là chính xác, cũng như được cập nhật và kết nối trực tiếp. Tuy nhiên, Nhà xuất bản không thể đảm bảo rằng nội dung thông tin đăng tải là đầy đủ, chính xác, và không có sai sót.

Nhà xuất bản trang web có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh nội dung của trang web này bất kỳ lúc nào và không cần thông báo.

Nhà xuất bản trang web từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với thông tin đăng tải trên trang web, và bất kỳ hành vi sử dụng nào có thể được thực hiện từ các thông tin có trên trang web này, hoặc nhận được qua việc trả lời câu hỏi xuất hiện thông qua trang web này. Nhà xuất bản sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào đối với các thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào do việc sử dụng trang web này tạo ra, hoặc liên quan đến trang web này. Nói chung, Nhà xuất bản trang web từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi sử dụng nào được thực hiện trên trang web này.

Bất kỳ nỗ lực tạo ra nhằm chuyển giao thông tin đến trang web của bên thứ ba hoặc thay đổi thông tin trên trang web này đều bị cấm và có thể dẫn đến việc Nhà xuất bản trang web phải dùng đến các thủ tục tố tụng dân sự hoặc hình sự.

Nhà xuất bản trang web không chịu trách nhiệm về việc các đường dẫn siêu liên kết hyperlinks hoặc bất kỳ yếu tố khác của máy tính được sử dụng từ trang web, trực tiếp hoặc gián tiếp và sự tồn tại của đường dẫn liên kết sẽ không có tác dụng chuyển giao trách nhiệm pháp lý cho Nhà xuất bản.

Nhà xuất bản trang web không đảm bảo và không có cam kết liên quan đến các trang web của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung của họ. Nghiêm cấm việc tạo đường dẫn siêu liên kết văn bản đến trang web mà không có sự đồng ý chính thức của Nhà xuất bản trang web. Nhà xuất bản trang web không thể và không đảm bảo rằng máy chủ lưu trữ “trang web” sẽ không có vi-rút và các tệp có sẵn để tải xuống từ trang web này hoặc bất kỳ trang web của bên thứ ba nào khác không có vi-rút hoặc lỗi hoạt động. Trong phạm vi vi-rút có thể được truyền qua Internet, chúng tôi khuyên người dùng nên thực hiện các bước để bảo vệ máy tính của họ khỏi bất kỳ sự xâm nhập nào và chống lại bất kỳ sự cố kỹ thuật nào có thể làm hỏng các thành phần của máy tính của người dùng hoặc dữ liệu có thể được lưu trữ trên đó. Trong bất kỳ trường hợp nào, Nhà xuất bản trang web hoặc bất kỳ nhà thầu phụ nào của họ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra trong quá trình kết nối và duyệt trên trang web.