Quá trình thành lập FM

Tham gia vào các hoạt động đoàn kết trong nhiều năm, Tập đoàn FM đã tạo ra nền tảng doanh nghiệp của mình vào năm 2017 nhân kỷ niệm 50 năm thành lập

FM Foundation tăng cường trách nhiệm xã hội của tập đoàn bằng cách kết hợp động lực đoàn kết của nhân viên và chuyên nghiệp hóa tài trợ

  • 67

    dự án do FM Foundation hỗ trợ

  • 13,167

    người thụ hưởng

  • 12

    quốc gia đã tham gia vào các hoạt động giúp trẻ em hoặc hội nhập.

Tất cả cùng chung tay vì một xã hội hòa nhập hơn

FM Foundation ủng hộ các hoạt động của nhân viên Tập đoàn FM trong hai lĩnh vực can thiệp:

HỘI NHẬP

thông qua các dự án tạo điều kiện cho những người gặp khó khăn có được các kỹ năng và bí quyết, để lấy lại sự tự tin và chiếm vị trí đầy đủ của họ trong xã hội.

TUỔI THƠ

thông qua các hành động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội hoặc những trẻ em có nguy cơ bị xã hội loại trừ, bằng cách cải thiện điều kiện sống và cơ hội phát triển và hòa nhập của các em.

Việc huy động nhân viên của công ty thông qua tài trợ kỹ năng mang lại ý nghĩa cho các hoạt động do quỹ hỗ trợ, đồng thời thể hiện các giá trị của công ty về sự tin tưởng, hiệu suất và sự cởi mở.

Các dự án được hỗ trợ được thực hiện với sự hợp tác của các tổ chức công ích có người thụ hưởng ở gần các địa điểm của Tập đoàn, để những hoạt động này có tác động xã hội thực sự tại địa phương.

Hoạt động của chúng tôi trên khắp thế giới

Tin tức về FM Foundation