Tham gia

Thay đổi nguồn cung

THAY ĐỔI CÁCH CỦA CHÚNG TÔI

Chuỗi cung ứng là một mắt xích thiết yếu trong thế giới toàn cầu hóa của chúng ta. Những gì chúng tôi làm ảnh hưởng trực tiếp đến con người, thành phố, xã hội và thế giới mà tất cả chúng ta đang sống. Theo Thay đổi cung ứng, chúng tôi có nghĩa là biến chuỗi cung ứng thành một hệ sinh thái đa kênh và bền vững. Đó là để phục vụ một mục đích: cung cấp tiêu dùng có trách nhiệm cho tất cả mọi người.

Quan điểm thay đổi nguồn cung

Logistics đô thị đối mặt với những thách thức về kinh tế và môi trường

Không thể phủ nhận cuộc khủng hoảng Covid-19 đã tập trung sự chú ý của công chúng cũng như các chính trị gia vào chuỗi cung ứng: làm cho chuỗi cung ứng an toàn hơn, cụ thể là về thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu bỗng nhiên trở thành một vấn đề sống còn đối với nhiều quốc gia.

Sự bắt buộc này làm tăng thêm vô số sự chuyển đổi đã và đang diễn ra trong “logistics đô thị” – trong các ngành logistics truyền thống: chuẩn bị, lưu trữ, vận chuyển, cung cấp sản phẩm đến môi trường đô thị, một nơi mà về bản chất, bị hạn chế về không gian và thời gian và cả yêu cầu các quy trình cụ thể.

Tải xuống sách trắng (phiên bản tiếng Anh)

Thay đổi nguồn cung trong hành động

 • Chúng tôi đổi mới có mục đích (hoặc chúng tôi không)

  Chúng tôi đi tiên phong trong các mô hình thị trường bền vững, không chỉ là công nghệ mới.

 • Chúng tôi là mô hình “tốt nhất trong lớp”, có dấu ấn địa phương

  Chúng tôi tận dụng Mô hình One FM trên toàn cầu, chúng tôi hành động tại địa phương.

 • Chúng tôi hành động chung để mang lại những tác động tích cực

  Chúng tôi mời các bên liên quan mở ra một con đường bền vững hơn với chúng tôi.

 • Chúng tôi lấy cảm hứng từ người tiêu dùng cho khách hàng

  Chúng tôi tận dụng xu hướng của người tiêu dùng khi đồng thiết kế với khách hàng các mô hình chuỗi cung ứng.

 • Chúng tôi tận dụng xu hướng của người tiêu dùng khi đồng thiết kế với khách hàng các mô hình chuỗi cung ứng.

  Chúng tôi là nơi tuyệt vời nhất để phát triển.