Mục đích của chúng tôi

Thực hiện tiêu dùng có trách nhiệm cho tất cả mọi người

Chuỗi cung ứng là tâm điểm của thế giới đang thay đổi nhanh chóng xung quanh chúng ta, là một mắt xích thiết yếu trong nền kinh tế hiện đại. Chúng tôi có trách nhiệm cùng các đối tác và khách hàng xây dựng và triển khai chuỗi cung ứng đa kênh, bền vững mới cho phép và hỗ trợ tiêu dùng bền vững hơn cho mọi người.

Chúng tôi hợp tác với khách hàng của mình để đi tiên phong trong các mô hình chuỗi cung ứng có trách nhiệm. Chúng tôi tập hợp thông tin chi tiết về người tiêu dùng và xu hướng thị trường để hỗ trợ các phương thức tiêu dùng tôn trọng con người và hành tinh hơn.

Chúng tôi là nhà thiết kế của một chuỗi cung ứng có trách nhiệm.

Chúng tôi cung cấp năng lượng cho công ty và chuỗi cung ứng bằng cách trao quyền cho nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi trao quyền cho nhân viên của mình để trở thành những người thay đổi cuộc chơi cho công ty, khách hàng, cộng đồng và hành tinh của chúng tôi. Văn hóa của chúng tôi bắt nguồn từ tinh thần kinh doanh và chúng tôi đam mê khám phá những lãnh thổ mới.

Chúng tôi hoạt động như một đội và tận dụng sức mạnh của trí tuệ tập thể để dẫn đến sự thay đổi bền vững.

Giá trị của chúng tôi

 • Niềm tin

  lòng tin được trao, được xây dựng một cách tự nhiên và là một quá trình lâu dài. Nó cho phép mỗi chúng ta cống hiến những gì tốt nhất của bản thân; nó khuyến khích sự tự chủ và hợp tác giữa chúng ta và với các đối tác của chúng ta.

 • Hiệu suất

  hiệu suất là kết quả của sự hoàn thành công việc xuất sắc hàng ngày và tinh thần kinh doanh của chúng ta. Đó là chìa khóa cho sự hài lòng của khách hàng và sự bền vững của công ty chúng tôi.

 • Cởi mở

  sự cởi mở cam kết chúng tôi đưa ra sáng kiến, tò mò, lắng nghe, đặt câu hỏi và sáng tạo."

Muốn biết thêm về FM Logistic

 • Sự bền vững

  Thế giới đang ở tại ngã ba giao thoa. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Đó là lý do tại sao chúng tôi cố gắng mỗi ngày để cùng nhau cải thiện chuỗi cung ứng để tiêu dùng xanh hơn và có trách nhiệm hơn.

  Tìm hiểu
 • Tổng Quát

  Tại FM Logistic, chúng tôi có 27,500 người tin tưởng chắc chắn rằng chuỗi cung ứng có sức mạnh tạo ra những tác động tích cực cho con người và hành tinh. Chúng tôi thực hiện tầm nhìn của mình tại 14 quốc gia trên khắp Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ La-tin.

  Tìm hiểu
 • Cơ cấu quản trị

  Cơ cấu quản trị của FM Logistic đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế: ủy ban điều hành và hội đồng quản trị độc lập.

  Tìm hiểu