Quá trình thành lập FM
Quá trình thành lập FM

Báo cáo thường niên 2019/2020

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ với các bạn báo cáo thường niên của Quỹ FM cho năm 2019/20. Như bạn sẽ thấy, đó là một năm đầy…

Trên Tháng Ba 31, 2020

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ với các bạn báo cáo thường niên của Quỹ FM cho năm 2019/20.

Như bạn sẽ thấy, đó là một năm đầy ắp các dự án.

Tuy nhiên, đó là một năm đặc biệt, kết thúc với cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19. Cuộc khủng hoảng toàn cầu này đã củng cố sự lựa chọn của chúng tôi là cùng nhau hành động để cải thiện cuộc sống của những người khác. Chúng tôi muốn tổ chức của mình cung cấp cho mình nhiều phương tiện hơn nữa để hành động và có tác động đến những người khó hòa nhập hoặc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Báo cáo có sẵn để tải xuống thông qua liên kết này (phiên bản tiếng Anh).

Nội dung này có thú vị, hữu ích không?