Fm logistic

La logique des transports urbain

Giới thiệu

FM Logistic luôn nhằm mục đích làm hài lòng; tính bền vững và công bằng thông qua hiệu quả công việc cao. Nhân viên, khách hàng, cổ đông, đối tác, nhà cung cấp và xã hội; mọi người đều tham gia đã cam kết và luôn đề cao sự cải tiến liên tục. Cam kết này đoàn kết tập thể chúng tôi lại và truyền cảm hứng cho tất cả nhân viên, đồng thời giữ gìn môi trường, tuân thủ các quy trình an toàn, và trên hết là sự hài lòng của Quý khách hàng.

Phát triển bền vững

Khi FM Logistic được thành lập, tinh thần trách nhiệm đã nuôi dưỡng văn hóa của và hỗ trợ sự phát triển của công ty.

 

xem

Vận hành xuất sắc

Chúng tôi không ngừng phấn đấu để cải thiện hiệu quả và khả năng cạnh tranh của mình để phục vụ Quý khách hàng tốt hơn. Đây là những gì chúng tôi hiểu về Vận hành xuất sắc.

xem