Fm logistic

La logique des transports urbain

Trụ cột kinh tế

Bức tranh của chuỗi cung ứng trong tương lai  

 

Hợp tác là yếu tố quyết định sự thành công của một dự án. Thách thức ở đây là tạo ra những cách thức mới để làm việc, để có thể tương tác gần gũi hơn với các bên liên quan khác nhau của công ty: khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, đối tác, cộng đồng để phát triển các dự án để đề xuất các giải pháp sáng tạo và gia tăng giá trị cho Chuỗi cung ứng của tương lai.

Đổi mới trong chuỗi vận hành logistics

Ngành hậu cần và vận tải chịu nhiều áp lực về xã hội và môi trường. Các thành viên khác nhau trong chuỗi logistic phải hợp tác để đối mặt với những thách thức này. FM Logistic cam kết thực hi ện điều này thông qua:

  • Tham gia vào các chương trình của Châu Âu về Logistic trong tương lai,
  • Thiết lập quan hệ đối tác với các cơ sở giáo dục,
  • Hợp tác với khách hàng trong việc phát triển dự án.

Tài trợ kỹ năng mua lại trong kinh doanh hậu cần

Tài trợ dựa trên kỹ năng bao gồm việc tạo các tình nguyện viên nhân viên một cách tự do cho một tổ chức quan tâm chung với sự hỗ trợ về văn hoá, xã hội, môi trường hoặc nhân đạo. Đây là một phương tiện hiệu quả để thu hút nhân viên tham gia vào các dự án xã hội, và kinh nghiệm làm việc với một tổ chức phi chính phủ mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho công việc hàng ngày của họ.

Góp phần tạo việc làm và nền kinh tế địa phương ở mỗi quốc gia hoạt động

Là một tập đoàn quốc tế, FM Logistic cam kết phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia chúng tôi hoạt động. Chúng tôi thúc đẩy sức mua hàng hóa và dịch vụ nhằm hỗ trợ các nhà cung cấp địa phương thông qua một chương trình toàn cầu để tăng cường hợp tác ở mỗi quốc gia.

Một vài ví dụ:

CITYLOGIN: A MAJOR ACHIEVEMENT “SUSTAINABLE CITIES”

Hợp tác với nhà vận tải của Ý Mag-Di ở Rome, FM Logistic đã thiết kế và thực hiện giải pháp sinh thái cho kênh phân phối "last mile delivery": CityLogin. Các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu đưa các chuyến hàng đến trung tâm thành phố. Kết quả: Tiết kiệm năng lượng khoảng 20% cũng như làm giảm khí thải CO² và ô nhiễm tiếng ồn. Sự thành công của dịch vụ này đã được thành phố Paris chú ý đến và FM Logistic đã trở thành một trong những thành viên sáng lập của chương trình ươm tạo thành phố: "Sustainable Urban Logistics and Mobility" được đưa ra vào tháng 12 năm 2015. Cho đến nay vào năm 2016, các thành phố lớn của châu Âu cũng cho thấy sự quan tâm đến CityLogin

ROMANIA: INTERPERSONAL SKILLS TRAINING FOR FUTURE MANAGERS

Năm thứ ba hoạt động FM Logistic đã hỗ trợ chương trình JUMP tại Rumani để giúp sinh viên đại học trong khu vực Timisoara tận dụng tiềm năng của họ. Chương trình tập trung vào việc tự kiểm soát, kiên trì, sáng kiến, trách nhiệm, hợp tác,...Hiện có khoảng 50 thanh thiếu niên hiện đang học khoá đào tạo được tổ chức tại trung tâm đào tạo địa phương của FM Logistic.