Fm logistic

La logique des transports urbain

Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)

Hướng đến hiệu quả cao nhất.

Trong cạnh tranh giữa các thương hiệu giữa các nhà sản xuất hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), một chuỗi cung ứng linh hoạt và độ tin cậy cao sẽ tạo ra sự khác biệt. Các giải pháp của chúng tôi phù hợp với chiến lược của nhà sản xuất, bao gồm tất cả các kênh phân phối ngay cho người tiêu dùng và đảm bảo cải tiến qui trình cho chuỗi cung ứng hiệu quả cao nhất.

FM Logistic là một nhà đồng hành cho các nhà phân phối và công nghiệp, và do đó, chúng tôi đã phát triển một dịch vụ hợp tác để đáp ứng những thách thức: Pooling.

Lợi ích & Dịch vụ

Ngành hàng Công nghiệp chế biến thực phẩm

FM Logistic sử dụng các công cụ và quy trình hiệu quả để đáp ứng những thách thức của Quý khách hàng. Trên nền tảng hợp tác và theo dõi thông tin, FM Logistic đảm bảo các hoạt động vận hành tiêu chuẩn cao và việc truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Dù ở kho thường hay kho được kiểm soát nhiệt độ, các giải pháp của chúng tôi luôn đáp ứng các mục tiêu về hiệu quả của khách hàng, ngay trong chuỗi logistics.

Ngàng hàng Chăm sóc gia đình và cá nhân

Giải pháp của chúng tôi đảm bảo hiệu quả và phân phối đúng thời gian. Các kho hàng được chứng nhận của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn mới nhất về lưu kho, xử lý hàng và vận chuyển hàng có tính rủi ro cao. Các quy trình nghiêm ngặt đặt trong môi trường vận hành an toàn được quản lý bởi một hệ thống CNTT mạnh mẽ tích hợp các tiêu chuẩn xử lý sản phẩm.