Fm logistic

La logique des transports urbain

Bán lẻ

Thiết lập kế hoạch.

Để duy trì lợi thế cạnh tranh và đạt được sự trung thành của khách hàng, các nhà bán lẻ lớn phải tối ưu hóa chuỗi Logistic.

Với chiến lược giữa nhà sản xuất và nhà phân phối, FM Logistic thiết kế các giải pháp thích hợp, đặc biệt có khả năng ứng biến với chiến lược cross channel (kênh chéo), phân phối hàng loạt và phân phối chuyên dụng.

 

Lợi ích & Dịch vụ

Solutions

Các giải pháp dự đoán phát triển kinh doanh của Quý khách hàng

Đối mặt với môi trường thay đổi và cạnh tranh, phương pháp quản lý dự án của chúng tôi tạo thành một tài sản lớn. Nhóm dự án của chúng tôi với kinh nghiệm có thể giúp Quý khách hàng tích hợp một mạng lưới phân phối mới hoặc thiết lập một trung tâm hợp nhất, theo yêu cầu. Vai trò của chúng tôi là giúp Quý khách hàng phát triển.

FM Fresh

Liên tục cải tiến sự xuất sắc

FM Logistic cũng hoạt động từ các nền tảng của Quý khách hàng, nơi Quý khách đặt vào đó một môi trường thân thiện tuyệt vời, cần thiết để cải tiến liên tục. Việc soạn (picking) hàng được tối ưu hóa, xử lý hàng nhanh chóng để đáp ứng yêu cầu từ các cửa hàng.

Excellence

FM Fresh: đảm bảo tính linh hoạt và an toàn của Quý khách hàng

FM Fresh đã hoàn thành nhiều dịch vụ cho các thương hiệu trong việc phân phối. FM Logistic có các công cụ quản lý cần thiết để cung cấp giải pháp chuỗi lạnh chuyên nghiệp. Tất cả các liên kết trong chuỗi được tích hợp và giám sát để đảm bảo truy xuất nguồn gốc và tính tươi sống của sản phẩm.