FM Logistic vận hành trung tâm phân phối dự án Gro24/7 tại Dĩ An, Bình Dương, cách trung tâm TP. HCM 15km

TP. HCM, ngày 5 tháng 10 năm 2022 – Nhà cung cấp dịch vụ logistics FM Logistic đã chính thức ký kết thành công hợp đồng cùng Gro24/7, một…

Trên Tháng Mười 5, 2022